Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠTvorivá informatika. 1. zošit o práci s textom

[obrázok obálky učebnice]

učebnica pre predmet informatika pre prímu až kvartu gymnázií s osemročným štúdiom a 2. stupeň základných škôl + CD

autori

RNDr. Andrej Blaho - RNDr. Ľubomír Salanci

vydalo

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o., Bratislava

  • prvé vydanie, 2007 (ISBN 978-80-10-00888-9)
    slovenský jazyk, rozsah: 48 str.
  • druhé vydanie, 2009 (ISBN ...)
    slovenský jazyk, rozsah: 48 str.