Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠTvorivá informatika. 1. zošit s internetom

[obrázok obálky učebnice]

učebnica pre prímu až kvartu gymnázií s osemročným štúdiom a 2. stupeň základných škôl

autori

Mário Varga - PaedDr. Andrea Hrušecká

vydalo

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o., Bratislava

 • prvé vydanie, 2006 (ISBN 80-10-00648-3)
  slovenský jazyk, rozsah: 48 str.
 • druhé vydanie, 2009 (ISBN 978-80-10-01724-9)
  slovenský jazyk, rozsah: 48 str.

O učebnici

Obsah

 1. Internet
  • Čo je internet?
  • Ako nám môže internet pomôcť
  • Na čo všetko môžeme internet použiť?
 2. Webová stránka
  • Internetová adresa webovej stránky, zobrazenie stránky
  • Prezeranie stránok prechádzaním odkazov
 3. Hľadanie webových stránok v katalógu
  • História navštívených stránok (tlačidlo Späť)
  • Katalóg webových stránok slovenských škôl
 4. Obľúbené internetové adresy
  • Aktuálnosť informácií na webovej stránke
 5. Ihrisko
 6. Elektronická pošta I.
  • Odoslanie elektronického listu
  • Čítanie doručeného elektronického listu
  • Odpovedanie na doručený elektronický list
  • Netiketa pri posielaní elektronických listov
 7. Vyhľadávanie informácií na webovej stránke
  • Hľadanie textu na webovej stránke
  • Ukladanie textov z webových stránok
  • Ukladanie obrázkov z webových stránok
  • Ukladanie súborov z webových stránok
  • Vlastníctvo
 8. Vyhľadávanie webových stránok podľa požiadaviek
  • Google hľadá webové stránky
  • Google hľadá obrázky
 9. Elektronická pošta II.
 10. Internet v škole, škola na internete

Základné pravidlá bezpečného používania internetu

Slovníček