Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠTvorivá informatika. 2. zošit s internetom

[obrázok obálky učebnice]

učebnica pre základné školy a gymnáziá s osemročným štúdiom

autori

PaedDr. Andrea Hrušecká - Mário Varga

vydalo

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o., Bratislava

 • prvé vydanie, 2011 (ISBN 978-80-10-01630-3)
  slovenský jazyk, rozsah: 48 str.

Obsah

 1. Webové stránky
  • Videá a zvuky na webových stránkach
  • IP adresa počítača
 2. Elektronická pošta
  • Adresár príjemcov elektronickej pošty
  • Odoslanie e-mailu viacerým príjemcom naraz
  • E-mail a netiketa
 3. Rozšírené vyhľadávanie webových stránok podľa požiadaviek
  • Rozšírené hľadanie v Google
  • Rozšírené hľadanie obrázkov
  • Zadávanie požiadaviek
 4. Elektronická pošta II
  • Odoslanie e-mailovej správy s prílohou
  • Otvorenie prílohy z e-mailu
  • Netiketa pri posielaní elektronických listov s prílohami
  • Priečinky elektronickej pošty
 5. On-line služby e-spoločnosti
  • Televízia a rozhlas na internete
  • Noviny a časopisy na internete
  • Internetové obchody
  • Kultúra na internete
  • Zábava na internete
  • Počasie na internete
  • Pomôcky pre domáce úlohy
  • Aquaparky a lyžiarske strediská na internete
  • Centrá voľného času a detské tábory
  • Sťahujeme z internetu
  • Slovníky na internete
  • Cestovné poriadky na internete
 6. Vlastná webová stránka
 7. Komunikácia v reálnom čase
  • Okamžité správy
  • Rozhovor cez internet
  • Telefonovanie cez internet
 8. Nástrahy internetu
  • Malware - škodlivý softvér
  • Spam a hoax
  • Phishing a pharming
  • Zneužitie osobných údajov a krádež identity
  • Elektronické šikanovanie

Emotikony

Slovníček