Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠTvorivá informatika. 1. zošit z programovania

[obrázok obálky učebnice]

učebnica pre predmet informatika so žiackou licenciou prostredia Imagine pre prímu až kvartu gymnázií s osemročným štúdiom a 2. stupeň základných škôl + CD

autori

RNDr. Andrej Blaho - prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Imagine: RNDr. Andrej Blaho - prof. Ivan Kalaš, PhD. - RNDr. Ľubomír Salanci, PhD. - RNDr. Peter Tomcsányi

vydalo

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o., Bratislava

 • prvé vydanie, 2005 (ISBN 80-10-00019-1)
  slovenský jazyk, rozsah: 48 str.
 • druhé vydanie, 2007 (ISBN 80-10-01223-7)
  slovenský jazyk, rozsah: 48 str.
 • tretie vydanie, 2009 (ISBN 978-80-10-01723-2)
  slovenský jazyk, rozsah: 48 str.

Obsah

Krajina Imagine

 1. Pero, farba a hrúbka
  • Dopredu a vzad, vpravo a vľavo
  • O hrúbke pera
  • O farbe pera
  • Ďalšie pomôcky
 2. Opakuj a pomenuj
  • Veľa balónikov
  • Pero hore a pero dolu
  • Naučme korytnačku nový príkaz
 3. Stavebnice príkazov
  • Trojuholník, štvorec, šesťuholník a ďalšie uholníky
  • Kružnice a oblúky
  • Hviezdy
 4. Dôležité udalosti v živote korytnačky
  • Rodný list korytnačky
  • Skok na ľubovoľnú pozíciu
  • Automatické ťahanie
  • Čo sa má diať pri ťahaní
 5. Viac korytnačiek, viac možností
  • Ako sa rozhadzujú hviezdy
  • Druhá korytnačka
  • Panel kreslenia
  • Ulož si pozadie. Ulož si projekt
 6. Korytnačky a ich tvary
  • Oslovovanie korytnačiek
  • Drevené kocky
 7. Animované tvary a procesy
  • Oslovme niekoľko korytnačiek
  • Procesy - motorčeky pre korytnačky
  • Súradnice, pozície a súradnicová sústava
  • Človeče, nehnevaj sa
 8. Príkazy s premennými
  • Premenná veľkosť, hrúbka, farba... alebo čokoľvek
  • Vymaľuj a vyplň
  • Hry s fotografiou alebo Čarovné machuľky
 9. Pohyby a preteky
  • Živý obraz
  • Preteky potvoriek
 10. Pokusy a ďalšie hry
  • Hry s písmenami
  • Lov na bodky

Čo sme sa naučili