Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠTvorivá informatika. Informatika okolo nás

[obrázok obálky učebnice]

učebnica pre predmet informatika pre prímu až kvartu gymnázií s osemročným štúdiom a 2. stupeň základných škôl

autori

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. - RNDr. Michal Winczer, PhD.

vydalo

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r .o., Bratislava

  • prvé vydanie, 2007 (ISBN 978-80-10-00887-2)
    slovenský jazyk, rozsah: 48 str.