Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠTvorivá informatika. 1. zošit o číslach a tabuľkách

[obrázok obálky učebnice]

učebnica pre základné školy a gymnáziá s osemročným štúdiom pre predmet informatika + CD

autori

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. - PaedDr. Daniela Bezáková, PhD.

vydalo

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o., Bratislava

 • prvé vydanie, 2009 (ISBN 978-80-10-01718-8)
  slovenský jazyk, rozsah: 48 str.

Obsah

Čo robíme s číslami a tabuľkami?

 1. Hráme sa
  • Hry majú svoje pravidlá
  • Uhádni moje pravidlo
  • Námorná bitka
 2. Používame
  • Zaujímavé čítanie: GPS - systém globálneho určovania polohy
  • Starajme sa o svoju pamäť!
  • Tabuľky okolo nás
 3. Počítame
  • Staré slovenské miery
  • Ako počíta počítač
  • Pokusy a objavy
  • Múdre tabuľky so vzorcom
 4. Vyhľadávame
  • Robíme vlastný prieskum
  • Vyhľadávame premýšľaním a počítaním
 5. Učíme sa rozumieť
  • Diagramy
  • Čítajme v tabuľkách a diagramoch
  • Učme sa rozumieť rôznym diagramom
 6. Vyjadrujeme sa a prezentujeme
  • Formát bunky
  • Vytvorme si vlastný diagram
 7. Riadime zariadenia, objekty a procesy
  • Skúmame a plánujeme správanie
  • Definujeme správanie pomocou procesov
  • Riadime pero - špeciálne algoritmické kreslenie
 8. Posudzujeme správnosť
  • Vzorce kontrolujú správnosť
  • Diagramy kontrolujú tabuľky
 9. Lámeme si hlavy
  • Generujeme zaujímavé čísla
  • Kódy a zvláštne zápisy
 10. Uvažujeme a rozhodujeme sa
  • Vytvárame zložitejšie vzorce
  • A zasa vzorce
  • Školská Formula 1 - preteky na motorkách
 11. Modelujeme
  • Bunka s menom - a všeličo sa zmení!
  • Modely pomáhajú zvyšovať bezpečnosť