Tvorivá informatika

séria učebníc pre pre predmet informatika na ZŠ a SŠInformatika
okolo nás

[obrázok obálky učebnice Informatika okolo nás]

1. zošit
z programovania

[obrázok obálky učebnice 1. zošit z programovania]

1. zošit
o obrázkoch

[obrázok obálky učebnice 1. zošit o obrázkoch]

1. zošit
o práci s textom

[obrázok obálky učebnice 1. zošit o práci s textom]

1. zošit
o číslach a tabuľkách

[obrázok obálky učebnice 1. zošit o číslach a tabuľkách]

1. zošit
o prezentáciách

[obrázok obálky učebnice 1. zošit o prezentáciách]

1. zošit
s internetom

[obrázok obálky učebnice 1. zošit s internetom]

2. zošit
s internetom

[obrázok obálky učebnice 2. zošit s internetom]
Každá učebnica má 48 strán formátu A4, je vydaná v štvorfarebnom prevedení a v opodstatnených prípadoch aj doplnená o CD disk. Učebnice obsahujú vhodne zvolenú postupnosť aktivít, ktoré majú premyslený didaktický cieľ a atraktívne, motivujúce a dobre spracované témy. Postupnosť aktivít zapadá do systému, ktorý komplexne a primerane rozvíja všetky kompetencie dôležité pre informatiku, pre moderný poznávací proces a pre humanizáciu vzdelávania. Štruktúra aktivít nie je technickou prehliadkou nástrojov určitého softvérového produktu, prehliadkou jeho funkčnosti, jeho príkazov v hlavnej ponuke a pod. Hlavným cieľom zošitov nie je naučiť sa používať určité počítačové nástroje, ale spoznať ich a tvorivo využiť pri rozvoji procesov, porozumení pojmov a rozvoji vyšších poznávacích funkcií...